zondag 17 oktober, 10:00 uur.

Voorganger: ds. J. Smink uit Zierikzee

Ouderling van dienst: dhr. A. Sandee

Diaken: dhr. P. Vader

Organist: dhr. Adriaan Kesteloo

Intochtslied:  Psalm 107: 1 en 7

Schriftlezing: Filippenzen 4:1-9


Onze uitgangscollecte: Kerkbeheer
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder:

Er is oppas voor kinderen tot 4jr.
Oppas: Marja Bolle

Taxidienst: 17 oktober, 10:00 uur.

Fam. J. Stouten tel. 414720

Kindernevendienst: 17 oktober, 10:00 uur.

Moment voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Zacharias 1: 1-17

"Het visioen van paarden."

Steef van der Wekken