Op 20 september aanstaande zal de Eredienst in het teken staan van afscheid en dopen. We nemen afscheid van dominee Edwin Groot Karsijn en twee van onze jongste gemeenteleden, Julian Bertus Jan Bolkenbaas en Finn van Klinken, zullen worden gedoopt. De eerder genoemde middagdienst komt hiermee te vervallen!
Wanneer u bij deze dienst aanwezig wilt zijn kunt u zich op vrijdagavond 18 september tussen 19:00 en 21:00 uur opgeven bij Jeannette Bil 06-14147318.

---

Onlangs is de kerktoren geschilderd, in het fotoalbum kunt u hiervan een impressie vinden.

---

Het Gebruiksplan is gewijzigd leest u deze goed door!

---

Avondmaalscollecte voor Guatemala.
We steunen daar Petra Post, zij heeft een voedselpakketten actie opgezet. Corona is hier nog volop aan de gang, de gevallen lopen nog op en het ziet ernaar uit dat dit nog lang kan gaan duren. Zij ondersteunt hiermee 30 gezinnen die in de toeristische sector werken en dus zonder werk en inkomen zitten. Voor hen heeft ze een boodschappenpakket samengesteld en deze wordt elke maand uitgedeeld. Een pakket van 25 euro is al genoeg om voor 2 weken de basisboodschappen in huis te hebben. Wilt u deze actie ook steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de diakonie NL42RABO0373737971. Wij zullen als diakonie er dan voor zorgen dat dit wordt overgemaakt naar Petra.

Hartelijke groet, Inca, Bouw en Jeannette

Hieronder een persoonlijke tekst van Petra.

Hallo iedereen,

Inmiddels is het begin september en zitten we al ruim 5 maanden in de “coronacrisis”. We hebben lange tijd in een soort lockdown gezeten,  maar er is gelukkig inmiddels wel één en ander versoepeld. Zo mag het openbaar vervoer weer langzaam aan beginnen en mogen er meer winkels open. De scholen zijn echter nog dicht en bovendien zijn de grenzen en het vliegveld nog steeds gesloten. 

Omdat veel ondernemers hun bedrijf moeten sluiten, zijn veel mensen hun werk kwijtgeraakt en is er nog steeds weinig concrete steun vanuit de overheid. Voor de toeristische sector wordt het steeds moeilijker. Er zijn zoveel mensen die direct en indirect leven van het toerisme en dat ligt nu helemaal stil. Toerisme wordt hier nog vaak gezien als een “luxe-product” en mensen staan er niet bij stil hoeveel werkgelegenheid deze sector oplevert en dat het flink bijdraagt aan de economie. Dus is er weinig steun voor deze sector.

Wij zijn in mei met deze aktie begonnen en mede door de vele positieve reacties, o.a.  ook vanuit  Kerkwerve e.o. , hebben we in juni en juli de eerste rondes uitgedeeld. Wij gaan door met het uitdelen van voedselpakketten want het is nodig. Er zitten zoveel mensen zonder inkomen en er is ook moeilijk ander werk te vinden momenteel. We kunnen nu nog één ronde uitdelen maar we hebben meer donaties nodig om hiermee door te kunnen gaan. Voorlopig is er nog geen concreet nieuws over het openen van het vliegveld en de grenzen dus zal het nog wel even duren voordat het toerisme weer op gang komt. Dus alle financiële hulp is zeer welkom. 

Namens de gidsen, chauffeurs, Spaans leraren en gastgezinnen uit Quetzaltenango; heel hartelijk dank iedereen! 
De mensen zijn oprecht heel dankbaar voor de steun die van zover komt.

De actie kunt u volgen op www.gofundme.com – linksboven bij zoeken vult u Do-Guatemala in. Of www.facebook.com/doguatemala  U kunt ook via deze site uw donatie overmaken.

Een hartelijke groet vanuit  Quetzaltenango -Guatemala, Petra Post en Juan Mario Cervantes
www.do-guatemala.com

---

Weet u van harte welkom!

We heten onze gemeenteleden en gasten van harte welkom in de Erediensten nadat zij zich telefonisch hebben aangemeld.
Aan de openstelling van de kerk zijn veel voorwaarden verbonden en als Kerkenraad zijn wij ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze gemeenteleden tijdens een Eredienst. Het is dan ook belangrijk dat wij ons aan de gestelde regels houden zoals deze in het Gebruiksplan beschreven zijn.

U kunt zich aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de dienst tussen 19:00 - 21:00 uur bij:

Datum Naam Telefoon
28 aug. t/m 13 sept. 2020 Marja Bolle Tel: 06-22657606
18 sept. 2020 Jeannette Bil Tel: 06-14147318
25 sept. 2020 t/m 2 okt. 2020 Krijna van de Panne Tel: 06-36563908

     

 

 

 

 

               

Na aanmelding krijgt u een bevestiging, u hoort dan in welk tijdsblok u uitgenodigd bent en welke ingang u moet gebruiken.
Ingang A: de hoofdingang aan de voorzijde bij de koster.
Ingang B: de kleine zijingang tussen de kerk en de keuken.
Ingang C: de ingang van ’T Kerkerf.
Er zijn coördinatoren aanwezig, te herkennen aan de rode hesjes met de tekst: “Houd moed, Heb lief”. Iedereen gaat op de aangewezen plek zitten, de plaats wordt op volgorde van binnenkomst toegewezen. Uw gewone “eigen plekje” is opgenomen in het geheel van dit gebruiksplan en kan ‘buiten gebruik’ zijn door de 1,5 meter regel. Er kan geen voorkeurspositie opgegeven worden.

Controleer regelmatig het gebruiksplan, er kan iets gewijzigdd zijn.

-----

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

 -----

Kinderen:

Als u bij het aanmelden ook kinderen tot 12 jaar aanmeld zal er ook kindernevendienst zijn. Crèche zal er op afspraak zijn. Let op de regels zoals in het gebruiksplan is aangegeven.

Voor de kinderen zijn er ook Bijbelvertellingen en verwerkingen vrij verkrijgbaar van 'Vertel Het Maar' waar de Kindernevendienst mee werkt. Betrek uw kind zoveel mogelijk bij het geloofsleven en de (online) diensten.

------

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.

-------

Behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

Misschien voelt u zich soms wel een beetje eenzaam of angstig of heeft u gewoon even behoefte aan een praatje. U kunt dan altijd een ouderling bellen. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Steef van der Wekken 06 51 56 93 73

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Inca van der Sluis  06 50 53 75 16

Jeannette Bil 06 14 14 73 18