Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die wachten op onderzoeken en/of uitslagen, mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

 

(Her-)bevestiging ambtsdragers:

Enige tijd geleden hebben de nieuwe, nog niet bevestigde, ambtsdragers Bouw  en Jan op grond van het zogenaamde “nood”-artikel in de kerkorde hun taken in de kerkenraad  op zich genomen. Het op dat moment goed overwogen besluit - op basis van de toen bekende regels- is inmiddels door nieuwe nadere regelgeving vanuit de landelijke kerk ingehaald. Zolang zij niet bevestigd zijn mogen ze alleen als “kerkvrijwilliger” en niet als ambtsdrager fungeren wat hun functioneren in de raad zeer beperkt. De kerkenraad vindt -zeker in deze “Coronatijd- dat er voluit gefunctioneerd moet kunnen worden. Daarom is in overleg met het landelijk bureau PKN en op advies van onze classispredikant ds. A. van der Maas besloten om met achtneming van alle RIVM-maatregelen, dus in zeer beperkte kring, nu een bevestigingsdienst te houden in onze  kerk. Deze dienst zal D.V. plaatsvinden op donderdag 21mei a.s., voorganger zal zijn ds. G. Sinke. Bouw Post en Jan van Vossen zullen worden bevestigd en Marja Huisman zal worden herbevestigd. Deze dienst zal worden opgenomen en vanaf zaterdag is deze voor ieder te beluisteren via onze website (onder kop “de dienst” kiezen voor terugluisteren)

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor het houden van kerkdiensten en verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan de kerk en 't Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf dan ook voorlopig niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Kinderen:

Voor de kinderen zijn er Bijbelvertellingen en verwerkingen vrij verkrijgbaar van 'Vertel Het Maar' waar de Kindervendienst mee werkt. Betrek uw kind bij de online diensten.

------

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.

Verjaardagsfonds:
Uw verjaardagskaart wordt zoals gewoonlijk bezorgd. 
Met ophalen wachten we echter even totdat dit géén onnodige risico's meer met zich meebrengt.
Dit geldt ook voor de biddag-envelopjes

 -------

Op dit moment zijn alle kerkelijke activiteiten afgelast

tot en met 1 juli 2020


Kerkdiensten meeluisteren kan via internet: elke zondag 10.00 uur 
via www.hervormdoosterland.nl of via www.kerkdienstgemist.nl. Elke zondag om 10.00 uur zal er live een dienst worden uitgezonden. Ook kunt u de dienst achteraf terugluisteren.

Eventuele voorbeden kunt u kenbaar maken (telefonisch of via mail) aan uw wijkouderling.

Behoefte aan een praatje of aan een luisterend oor?

Misschien voelt u zich de komende tijd soms wel eenzaam of angstig of heeft u gewoon even behoefte aan een praatje. U kunt dan altijd een ouderling bellen. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Steef van der Wekken 06 51 56 93 73

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Inca van der Sluis  06 50 53 75 16

Jeannette Bil 06 14 14 73 18