Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

 Update corona maatregelen

In een extra overleg van de kerkenraad op 29 september is besloten om te stoppen met het van te voren aanmelden voor bezoek aan de kerkdienst. Alle banken in de kerk mogen weer gebruikt worden. Enige afstand tot elkaar blijft gewenst (uiteraard gezinnen uitgezonderd). Voor de gemeenteleden die 1,5mtr afstand willen houden zullen enkele plaatsen gereserveerd zijn. Er zal nog wel een coördinator aanwezig zijn om u welkom te heten. Beide ingangen blijven in gebruik. Houdt u bij het uitgaan van de kerk rekening met elkaar, de grote binnendeuren zullen bij het uitgaan van de dienst weer gebruikt worden. Houdt u verder de algemeen geldende regels in acht. We hopen dat we u weer spoedig in de Eredienst mogen ontmoeten.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd de ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Ondanks de laatste maatregelen van de overheid wordt het inzamelen van de boeken en actiedagspullen niet opgestart. Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.