Terugblik op de kerkdiensten:  Op 8 maart leidde mevrouw ds. Zomer de dienst en verkondigde het Woord vanuit Richteren 6. De twijfelende Gideon kreeg tekenen van God. Ook wij mogen onze Schepper bestormen met onze vragen. Gideon moest de strijd aangaan met een heel klein leger zodat hij en het volk zouden zien dat God zelf voor de overwinning zorgt. Laten we ‘gewoon’ geloven dat God voor ons zorgt, elke dag opnieuw. Hij weet wat we nodig hebben.

Helaas geen terugblik op de bidstond….. Uw gaven zullen in deze week worden opgehaald. We hopen samen met de kerkrentmeesters op een mooie opbrengst!

Afgelast: Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten zoals gesprekskringen, catechese, seniorenmiddag enz. tot en met 31 maart afgelast. Voor actuele informatie aangaande kerkelijke activiteiten kunt u de website raadplegen.

Meeleven: De heer M.P. (Marcel) Jasperse (Vloedstraat 35, 4321 AM) heeft, als alles is doorgegaan, deze week een operatie ondergaan. We wensen hem een goed en voorspoedig herstel toe! We denken aan hem en al onze zieken en aan hen die hen in liefde omringen. We denken hierbij ook aan onze alleroudsten. Laat hen deze dagen niet in een isolement terechtkomen maar bel hen eens op of stuur een extra kaartje. En voor hen bidden kunnen we altijd!

Kerkgeluid: Het eerste kwartaal van 2020 zit er bijna op, tijd voor een nieuw kwartaalblad. Wilt u iets schrijven voor het komende Kerkgeluid dan kan dit tot en met maandag 30 maart aanstaande.

Heilige Doop: Doopbediening is aangevraagd door Wilco en Anne Marie Bolkenbaas-Hermus (Arkelweg 1, 4321 TV ) voor hun zoon Julian. Er zal, zo de Here wil, gedoopt worden in de dienst op zondag 5 april aanstaande. Ds. Groot Karsijn hoopt in deze feestelijke dienst voor te gaan.

Afscheid predikant: We willen er eigenlijk nog niet aan denken maar het afscheid van ds. Groot Karsijn komt nu snel dichterbij. Op zondag 3 mei zal in de Jodocuskerk te Oosterland een gezamenlijke afscheidsdienst plaatsvinden. We wensen het gezin Groot Karsijn veel sterkte en alle goeds in de komende weken van afscheid nemen, voorbereidingen en natuurlijk ook na de verhuizing naar Herwijnen! Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Plantjesactie Zoals elk jaar kunt u, de zaterdag voor Moederdag, diverse soorten plantjes bestellen om uw tuin en bloembakken op te vrolijken (of die van moeders of oma’s uiteraard). Zo zijn er onder andere verschillende soorten geraniums, petunia’s en fuchsia’s. Begin april kunt u een bestelbrief in uw brievenbus verwachten. Deze kunt u invullen en weer inleveren. Op zaterdag 9 mei kunt u uw bestelling dan komen afhalen of wordt deze bij u thuis bezorgd.

Inzameling spullen actiedag: We blijven nog even sparen voor de Actiedag op 30 mei aanstaande. Voor de laatste maal is er op vrijdag 3 april de mogelijkheid om spullen voor de rommelmarkt in te leveren. Tussen 19.00 en 20.00 kunt u terecht in ‘t Kerkerf aan de Ring. Na 3 april worden geen spullen meer opgehaald! Dus heeft u nog het een en ander staan, vergeet niet om het in te leveren! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u tot 3 april een afspraak maken met Peter Kloet, Weelweg 20,  tel 06-30288746. De spullen worden dan bij u opgehaald.  Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. In de maand maart kan dit bij de familie Kloet, Weelweg 20.

Actiedag: De Actiedag met rommelmarkt zal plaatsvinden op de Ring op zaterdag 30 mei!  Voor deze dag wordt vanaf heden gezocht naar vrijwilligers. U kunt u aanmelden via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of spreek één van de leden van de activiteitencommissie aan.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouwershaven.

Vooruitblik: De kerkenraad heeft besloten om op de komende zondagen geen diensten te beleggen in verband met het coronavirus. Heel ingrijpend allemaal! Bij mijn weten is het nog nooit gebeurd dat een kerkdienst niet doorging. Met pijn in het hart is het dat ik geen nieuwe diensten kan aankondigen. Laten we hopen, maar vooral bidden, dat we spoedig weer op zondagmorgen in het Huis des Heren mogen schuilen. Waar kun je beter vertoeven op zondag….

Tenslotte: Een actueel gedicht van Leo Heuvelman:

“Als een oude trein die veel te hard is gaan rijden
komen we piepend en krakend langzaam tot stilstand
Onzekerheid treft ons in de economie, in gezondheid
de wereld is ziek en daarmee ons land
De mens regelt en organiseert, probeert zelfs het ritme van de tijd te controleren
maar een virus leert we zijn zo gestrand
Misschien kunnen we deze weken nog vaker op Jezus zien
meer stille tijd en omzien naar elkaar
wetend onze tijden zijn in Gods hand

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten:  Op de eerste lijdenszondag werd de eredienst geleid door ds. Dierx. Hij preekte vanuit Mattheus 21, over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus gaat (nog) niet als Koning aan het werk maar begint Zijn lijdensweg. We eren Jezus niet alleen op zondag, we mogen dat elke dag opnieuw doen. Zijn liefde, bewogenheid en liefde tot God mogen ons tot voorbeeld zijn.

Wat een mooie en drukbezochte dienst afgelopen zondag! De vraag op deze morgen was of geloven in God en de verandering van het klimaat iets met elkaar te maken hebben. Stan las Psalm 8 voor en ds. Groot Karsijn vertelde dat we, als Gods geliefde kinderen, prinsen en prinsessen, allemaal een taak hebben om goed voor de aarde te zorgen. We hoeven niet krampachtig door het leven te gaan. Paulus schreef aan de mensen in Rome: “Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.” Er is dus niets nieuws onder de zon. Er komt wel iets nieuws aan! Wat een zegen wanneer we dit geloven en daarop hopen! Amy en Sophie hielpen met collecteren. Wat hebben we genoten van onze muzikanten!! Heel veel dank aan Alies, Fabiënne, Nancy, Albert, Mieke, Petra, Remy, Emmelie, Martin, Jolanda, Sjaak en ds. Edwin. Hij drumde mee bij de slotzang! Het was prachtig, we mogen trots zijn op zo’n orkest binnen de gemeente!! Na de dienst was het Kerkerf overvol, dank voor de ontvangst en de versnaperingen!

Meeleven: We missen hen al geruime tijd in de kerk, daarom nog maar eens aandacht gevraagd voor mevrouw S.J. (Sylvia) Bevelander-de Waaij (Florisweg 6, 4321 TP) en de heer C.A. (Kees) den Boer (Hoeveweg 13, 4303 AG Zierikzee) en allen die om hen heen staan. Hen en niet genoemden die ook zorgen kennen om de gezondheid of om andere redenen wensen we Gods liefdevolle nabijheid toe en het meeleven van lieve mensen om hen heen.

Kerkbalans: Nog niet alle antwoorden zijn binnen maar voorlopig is voor Kerkbalans 2020 in onze gemeente  een bedrag toegezegd van € 22.200,- Dit is ruim 3% hoger dan vorig jaar. De kerkrentmeesters zijn blij met de steun en betrokkenheid van de gemeenteleden en hopen en vertrouwen erop dat ze ook in 2020 van meerwaarde kunnen zijn in gemeente en samenleving.

Inzameling spullen actiedag: Vrijdag 6 maart kunnen bruikbare spullen voor de Actiedag op zaterdag 30 mei. Tussen 19.00-20.00 uur kunt u uw inventaris brengen in ’t Kerkerf. Er is ook een ophaalronde door het dorp, zet u dan voor 19 uur uw spulletjes aan de straat? Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Peter Kloet, Weelweg 20,  tel 06-30288746. De spullen worden dan bij u opgehaald.  Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan de komende maand bij de familie Kloet, Weelweg 20.

Bidstond: Op zondag 15 maart hopen we in de dienst stil te staan bij het gewas, de arbeid en de visserij. Het is goed om te bidden op deze zondag maar natuurlijk is bidden een zaak van elke dag. Ik schrijf echter liever: eerst danken, dan bidden… Volgende week kunt u daarvoor post van de kerkrentmeesters verwachten.

Seniorenmiddag: Op woensdag 18 maart is er een seniorenmiddag in ’t Kerkerf, van twee tot vijf uur. De uitnodigingen worden deze week door de diakenen verstuurd.

Gesprekskring: Op woensdag 25 maart, om 19.45 uur, komt de gesprekskring wederom bijeen. Er wordt gesproken over de kleine catechismus. Een avond vol zegen toegewenst!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouwershaven, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: De komende zondagen mogen we bekende voorgangers ontmoeten op onze 320 jaar oude preekstoel. Zondag 15 maart mogen we een bijzondere dienst vieren in verband met de bidstond voor gewas, arbeid en visserij. Dan hoopt het koor The Message uit Bruinisse voor en met ons te zingen. Weet u meer dan welkom in de diensten!

Tenslotte: Met het oog op de komende Biddag een strofe uit een bekend gezang:

Hij, die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.
Een vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten:  We hebben heerlijk gezongen op de tweede zondag van februari! Pastor Riemens mediteerde over Psalm 42 en een gedeelte uit Jesaja. De mens verlangt naar God maar anderzijds verlangt God naar ons. Wij zijn geen heilige mensen, hoe kunnen we bestaan voor een Heilige God? Dat kan alleen door het volbrachte werk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Alleen via het kruis vinden we de weg naar Huis….

Afgelopen zondag stond ds. De Rooij op de preekstoel, hij sprak over Mattheus 5. We zien Jezus de berg op gaan. Hij gaat daar zitten. In alle rust geeft Hij de goede woorden van God door aan Zijn volgelingen. Door de kruisdood van Jezus mogen we geloven dat God de Vader ons ziet als volmaakte mensen. Een prachtige bemoediging waarmee we verder kunnen op onze reis door dit leven!

Meeleven: Verdriet kwam er bij de familie J. Stouten-van der Goot (Kerkweg 19, 4321 AB) door het overlijden van Tiny’s broer Hans in ’t Opper te Bruinisse. We bidden om troost en kracht van Boven. Afgelopen zondag hebben we gebeden voor mevrouw J.C. Mol-Rooze (Zandkreekstraat 1, 4301 WJ Zierikzee). Zolang haar gezondheid het toeliet was ze trouw aanwezig in de kerk. Nu dat niet meer lukt mogen we haar niet vergeten. Ze mag weten dat God haar niet loslaat!

Opnieuw hebben we God gevraagd om bij ons oudste gemeentelid, de heer Jan van Damme, te willen zijn nu zijn krachten minder worden. Hij is dankbaar voor de liefdevolle verzorging in het verpleeghuis. Zijn adres: Cornelia, ‘Polderland’, E. Sandströmweg 2, 4301 NW Zierikzee. Laten we hem en andere gemeenteleden of dorpsgenoten die te maken hebben met ziekte of zorgen merken dat er aan hen wordt gedacht?

Jeugddienst: Op D.V. zondag 1 maart is er een jeugddienst met als thema 'De schepping zucht'. Eén van de grote vraagstukken in onze tijd is de klimaatverandering. Maar kunnen we hier ook vanuit ons geloof in God, de Schepper van hemel en aarde, iets over zeggen? In deze dienst zullen er muzikanten uit onze gemeente hun bijdrage leveren. Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in ’t Kerkerf. De koffie, thee en fris zal dan vast klaarstaan. Iedereen van harte welkom!

Inzameling spullen actiedag: Vrijdag 6 maart kunnen bruikbare spullen voor de Actiedag op zaterdag 30 mei. Tussen 19.00-20.00 uur kunt u uw inventaris brengen in ’t Kerkerf. Er is ook een ophaalronde door het dorp. Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen worden dan bij u opgehaald.  Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post. 

Uitzoeken spullen actiedag: Vindt u het leuk om mee te helpen om spullen uit te zoeken voor de Actiedag dan kunt u contact opnemen met Mieke Vader (0111-414763. Vele handen maken het werk een stuk lichter!

Activiteitencommissie: Na de Actiedag komen er enkele plaatsen vrij in de activiteitencommissie. Misschien iets voor u? U kunt zich aanmelden via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen en DE-punten. De afgelopen dagen kwam er heel veel binnen, ook uit andere gemeenten, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouwershaven, òf uw spullen meebrengen naar de kerk. 

Vooruitblik: We zien uit naar de komende twee diensten waarin we dienstknechten op de preekstoel begroeten die voor iedereen goed te begrijpen zijn! Komende zondag wordt gestart met het Paasproject voor de kinderen. Een week later is er een jeugddienst mèt muziek! Komt u luisteren?! Laten we allemaal proberen om de diensten trouw bij te wonen. Het is een zegen dat de kerkdeur elke week nog openstaat! En is God het niet waard om één uur per week vrij te maken voor Hem en Hem te danken in Zijn Huis, als gemeente? Welkom allemaal, laat het maar vol worden!

Tenslotte: Een bemoedigend woord van Max Lucado: “Als je een Herder hebt, heb je genade voor elke zonde, de juiste richting bij elke bocht, een kaars voor elke donkere hoek en een anker voor elke storm. Je hebt alles wat je nodig hebt!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten:  Op de laatste zondag van januari ging de heer Slabbekoorn voor. Hij sprak over een gedeelte uit Jesaja 49. Een moeder zal haar kind, dat ze negen maanden lang onder haar hart heeft gedragen, toch nooit vergeten? En al zou het zo zijn, God zal ons nooit vergeten, Hij is er en Hij blijft bij ons, wat er in ons leven of in deze wereld ook gebeurt!

Afgelopen zondag maakten we kennis met mevrouw ds. Van Ginhoven. Het werd een prima kennismaking!

Ze las uit Zefanja en Mattheus en hield een mooie predicatie over Jezus, het Levende Woord van God. Ze vertelde wie Jezus voor ons wil zijn en we mochten dit vieren aan de tafel, een voorproefje op de Bruiloft van het Lam. Wat een vreugde, zoveel avondmaalgangers die antwoord gaven op de nodiging van de Gastheer! We zongen prachtige liederen, schitterend begeleid door onze dorpsgenoot Aart-Jan! Bemoedigd kunnen we de toekomst in!

Meeleven: Verdriet kwam er in het gezin van D.A. van den Hoek-Driesprong (Brasweg 2, 4321 TB) omdat vader Driesprong uit het aardse leven werd weggenomen. We wensen Gerda, Daan, Meeuwis en Christiaan troost en kracht van Boven toe!

De jeugdige David Pors heeft een operatie ondergaan en mocht gelukkig spoedig thuis komen. Hebt u hem (en de familie) al een kaartje gestuurd? Het adres: Kerkweg 6, 4321 AC. We wensen hem een voorspoedig herstel toe en wensen ouders en zus sterkte bij het verwennen van David!

Alleen aan iemand denken levert weinig op voor onze ouderen en zieken. Ze hebben meer aan daadwerkelijk meeleven; een kaart, een bezoekje! Ditmaal noemen we onze alleroudsten: de heer J. van Damme in verpleeghuis Cornelia te Zierikzee en mevrouw A. Stuik-Dijke in ’t Opper te Bruinisse. “Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.” (Jesaja 46: 4)

Inzameling spullen actiedag: Vrijdag 7 februari is er opnieuw een inzameling van bruikbare spullen voor de rommelmarkt op 31 mei. Tussen 19.00-20.00 uur kunt u uw spullen brengen in ’t Kerkerf. Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). We komen dan de spullen bij u ophalen.  Op vrijdag 6 maart is er weer een ophaalronde door het dorp. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post. 

Zangdienst: Komende zondag zullen we extra veel zingen in de dienst. Er zijn zoveel verzoeknummers binnengekomen dat er een keuze gemaakt moest worden. Zingt u met ons mee? Het is goed om onze Schepper te eren met onze liederen. En…”zingen is tweemaal bidden”, zo sprak de bekende Maarten Luther.

Gesprekskring: Op woensdag 12 februari, om 19.45 uur, komt de gesprekskring voor de vierde maal bijeen. Fijn dat zoveel gemeenteleden hierbij aanwezig willen zijn! Er wordt gesproken over de kleine catechismus. Alle deelnemers wensen we een inspirerende avond toe!

Kerkuiltjes: De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn op vrijdag 14 februari allemaal welkom in het Kerkerf. Het wordt vast een gezellige avond met de Kerkuiltjes. We wensen de leiding sterkte en veel plezier!

Bij-Één: Een week later, op woensdag 19 februari, hoopt de vrouwenkring Bij-Één samen te komen ten huize van Rianne de Geus, Kerkweg 20. Een goede avond, vol zegen, toegewenst!

Jeugddienst: Op D.V. zondag 1 maart is er een jeugddienst met als thema 'De schepping zucht'. Eén van de grote vraagstukken in onze tijd is de klimaatverandering. Maar kunnen we hier ook vanuit ons geloof in God, de Schepper van hemel en aarde, iets over zeggen? In deze dienst zullen er muzikanten uit onze gemeente hun bijdrage leveren. Iedereen van harte welkom!

Activiteitencommissie: Om alle acties te kunnen blijven organiseren zoeken we nieuwe leden. Na de Actiedag op 31 mei stoppen er drie. Eén nieuw lid heeft zich inmiddels gemeld. We zoeken nog versterking op zowel mannelijk als vrouwelijk front! Interesse, laat het ons weten!!!

Bevestiging en afscheid ambtsdragers: Omdat er geen bezwaren zijn binnengekomen tegen hun benoeming zullen op zondag 29 maart D.V. in het ambt worden bevestigd: Boudewijn Post (Kerkweg 34A) als diaken en Jan Huibregt van Vossen (Vloedstraat 11) als ouderling-kerkrentmeester. Afscheid zal worden genomen van diaken L.K. Berrevoets van Loo en ouderling-kerkrentmeester J. Francke. Fijn dat de kerkenraad voltallig blijft, iets om dankbaar voor te zijn!

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk. 

Vooruitblik: De komende twee zondag mogen we twee oud-voorgangers begroeten. Zij, en de Schepper, zullen het vast fijn vinden wanneer u er ook bent…. Welkom!

Tenslotte: Soms is het bewolkt maar zien we onverwacht een gat in het wolkendek en daar doorheen komen de stralen van de zon. Dit verschijnsel wordt een Jakobsladder genoemd, een verbinding tussen hemel en aarde. Wim Plomp dichtte:

Mijn blik ging over ’t polderland, 

en waar ik keek, naar welke kant, 

wolken hingen zwaar boven ’t land, 

hadden totaal de overhand.

Opeens was er een bundel licht. 

De aarde kreeg een blij gezicht. 

De Schepper, die het licht aandeed, 

in het diepste donker niet vergeet.

Een vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten:
Ds. Van Vliet preekte over de doop van Jezus. Door Gods liefde zijn we opgenomen in Zijn verbond! De weg van de Vader is barmhartigheid en vergeving. Wat zou de wereld er anders uitzien wanneer wij elke dag iets doen met deze twee woorden. Het is van groot belang om de wereld om ons heen iets te laten zien van de liefde van Jezus. Daarom is het ook van groot belang om royaal bij te dragen aan Kerkbalans…

Wat heerlijk om met zovelen bij elkaar te zijn afgelopen zondag! We vierden een mooie dienst, geleid door onze ds. Groot Karsijn. Hij sprak over de roeping van Samuël. Wat is onze roeping? Naar welke stem(men) luisteren wij in ons leven? Het is goed om te luisteren naar de stem van God. Daarom is het belangrijk om trouw te zijn onder de bediening van het Woord (de kerkgang), het lezen van de Bijbel en  het contact met onze Schepper door gebed. ‘Huiswerk’ genoeg!

Geboren: Op vrijdag 10 januari werd in het gezin van Wilco en Anne-Marie Bolkenbaas-Hermus (Arkelweg 1, 4321 TV) een zoon geboren; Julian Bertus Jan. Wat zullen Willianne en de grote broers Willem-Jan en Niels blij zijn met dit kleine broertje! We wensen hen en de familie van harte geluk met dit prachtige geschenk van God! Ze lieten op het geboortekaartje schrijven “Gevoelens kun je niet verwoorden zodra je je kindje in handen houdt. Je kunt slechts blij en dankbaar zijn dat zoiets moois je wordt toevertrouwd”. We bidden dat de kleine Julian zijn Schepper mag leren kennen. Sturen we een felicitatie aan dit blijde gezin?!

Voorgegaan: Op zondag 12 januari is, vrij onverwacht, ons gemeentelid Leo Broekhuizen, op 90-jarige leeftijd, Thuisgekomen bij zijn Schepper. Hij was sinds 12 juni 2011 weduwnaar van Jacoba Dubbelaar. Daarna werd de heer Broekhuizen een trouw kerkganger, hij zat steevast op de achterste middenbank. De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd in Nieuw Sandenburgh te Veere. Hij was heel dankbaar voor alle goede zorgen en iedereen die langskwam groette hem met “Hallo Leo!”. Het zorgcentrum heeft kort geleden nog het “Leo Broekhuizenplein” in gebruik genomen met een heus naambord. Acht maanden geleden moest hij afscheid nemen van zijn enige zoon Maljart. Het lichaam van onze broeder in het geloof is op donderdag 16 januari jl., in besloten familiekring, gezaaid in Gods akker te Kerkwerve. Ds. Groot Karsijn heeft de plechtigheid geleid. Wilt u meeleven met de familie, dan volgt hier het adres: familie Broekhuizen, Turelureweg 8, 4321 TM Kerkwerve.

Beroep: Onze predikant, ds. H.G.W. Groot Karsijn, heeft een beroep ontvangen van de Gereformeerde kerk te Herwijnen. Hij schrijft er zelf het volgende over: “De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk in Herwijnen. Op 11 januari is er een beroep uitgebracht door deze gemeente en dit beroep hebben we aangenomen. Met grote dankbaarheid en vreugde mogen we terugkijken op de tijd in Oosterland en in Kerkwerve. En met vertrouwen op de weg die de Here God met ons voorheeft zien we uit naar dat wat komen gaat. Op dit moment is het nog niet precies bekend wanneer we hier afscheid zullen gaan nemen. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Met hartelijke groet, ook namens Elselien. ds. Edwin Groot Karsijn”
We wensen het predikantsgezin Gods zegen toe voor de toekomst! Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Kerkenraad: Groot is de dankbaarheid dat de broeders B. Post en J.H. van Vossen bereid zijn gevonden respectievelijk  het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen. Eventuele bezwaren kunt u indienen tot 26 januari. Dit kan middels een handgeschreven briefje in de brievenbus aan het Kerkerf.
Daarna hoort u wanneer de bevestiging zal plaatsvinden. In deze dienst zal dan ook afscheid worden genomen van diaken L.K. Berrevoets-van Loo en ouderling J. Francke.

Meeleven: Afgelopen zondag bespeelde Matthijs Mijnders het orgel. Een dag daarvoor werd het lichaam van zijn moeder, Jana Mijnders-Melissant, gezaaid in de aarde te Stellendam. Ze bereikte de mooie leeftijd van ruim 94 jaar. We hebben voor Matthijs gebeden om troost in dit verdriet. Ook diverse gemeenteleden moesten afscheid nemen van een geliefde, in onze ogen te jong…. Gods troostende nabijheid toegewenst!

Kerkbalans: U zult inmiddels een brief ontvangen hebben van onze ijverige kerkrentmeesters. Aan hen de zware taak om elk jaar het werk in de kerkelijke gemeente financieel rond te krijgen. We hebben een fijne predikant, elke week kan er (nog) een kerkdienst worden belegd, er komen organisten en vaak gastvoor-gangers, er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd aan de kerkelijke gebouwen…. Wilt de brief goed lezen voordat u opschrijft welk bedrag u voor het kerkenwerk over hebt? Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten voor onze gemeente! Binnenkort wordt uw antwoord opgehaald door de kerkenraadsleden. Wat zou het mooi zijn wanneer er een recordbedrag kan worden genoteerd in onze kleine gemeente. ‘Geef om je kerk!!’

Catechese: Op maandag 3 februari komt de jeugd uit de gemeente bijeen voor de catechese. Jullie worden verwacht om 19 uur in ’t Kerkerf. Willen de ouders hun kroost stimuleren? De bijeenkomsten onder leiding van onze enthousiaste predikant zijn uiterst belangrijk voor de toekomst!!

Actiedag: Op vrijdag 7 februari kunnen opnieuw bruikbare spullen worden gebracht voor de komende actiedag op 31 mei. Bent u al bezig met de schoonmaak of staan dingen in de weg….. U hebt nu de kans om grondig op te ruimen. En misschien levert het straks nog een leuk bedrag op voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Geld blijft nou eenmaal nodig om ‘de goede zaak’ draaiende te houden! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post.

Zangdienst: Op zondag 9 februari wordt een zangdienst gehouden. U mag verzoeknummers indienen. Dat kan via de brievenbus aan het Kerkerf, liefst zo spoedig mogelijk!

Gesprekskring: Op woensdag 12 februari, om 19.45 uur, komt de gesprekskring voor de vierde maal bijeen. Fijn dat zoveel gemeenteleden hierbij aanwezig willen zijn! Er wordt gesproken over de kleine catechismus.

Kerkuiltjes: De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn op vrijdag 14 februari allemaal welkom in het Kerkerf. Het wordt vast een gezellige avond met de Kerkuiltjes. We wensen de leiding veel plezier en inspiratie!

Bij-Één: Een week later, op woensdag 19 februari, hoopt de vrouwenkring Bij-Één samen te komen ten huize van Rianne de Geus, Kerkweg 20.

Avondmaalscollecte: Op zondag 2 februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Op 1 februari 1953 zijn wij geholpen na de watersnood. Nu mogen wij daar helpen waar het nodig is. Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Momenteel worden ruim 68 kinderen opgevangen. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, en dergelijke.  Het doel is om aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst. Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed voor ons. Laten we dankbaar offeren!!

Vooruitblik: We zien uit naar de komende diensten. Op de eerste zondag van februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Nogmaals, dat is niet bestemd voor goede mensen want wie is goed? We worden, door genade, uitgenodigd om deel te nemen. Jezus Zelf roept ons: Komt dan, want alle dingen zijn gereed!

Tenslotte: Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal:
“Zie je het brood en zie je de beker?
Denk dan aan Jezus hoe Hij aan het kruis
Zijn lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten
om ook ons te brengen bij Vader Thuis!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo