Terugblik op de kerkdiensten: Op 13 oktober beleefden we een goede dienst met mevrouw ds. Wolters. Over de dood van Saul ging het (2 Samuël 1), nepnieuws. Maar ook over de liefde van Jezus (Lucas 17) voor alle mensen van elke kleur en elk ras. Hoe staat het met onze liefde en vergevingsgezindheid? De tafel voorin de kerk stond vol bloemen. Eén bloemstukje ging naar ons oudste vrouwelijke gemeentelid, mevrouw A. Stuik-Dijke in ’t Opper te Bruinisse die onlangs 96 jaar mocht worden.
Afgelopen zondag vierden we een feestelijke en vrolijke kinderdienst in een goed gevulde kerk. Hannah las de geloofsbelijdenis. Onze eigen predikant las uit de kinderbijbel het Scheppingsverhaal. Tijdens de uitleg konden de kinderen aankruisen wat ze hoorden, bingo in de kerk! Natuurlijk hielpen de kinderen mee collecteren. Wat een prachtig moment toen aan het eind van de dienst onze twee jongste gemeenteleden, Abe en Lars, werden binnengebracht!

Meeleven: Laten we onze zieken, alleengaanden en ouderen merken dat we hen niet vergeten? Een kaart of bezoekje kan veel goed doen. Iedereen die het onder ons moeilijk heeft wensen we Gods liefdevolle nabijheid toe.

Entree: In de afgelopen week is de entree van de kerk door enkele vrijwilligers onder handen genomen, we kunnen trots zijn op het resultaat. De muren van de hal zijn prachtig wit geworden. Veel dank voor dit werk aan ons Godshuis!

Herfstfair: Het was afgelopen gezellig druk in het Kerkerf! Veel mensen kwamen een kijkje nemen en kochten, aten of dronken iets. De opbrengst mag er zijn, ruim € 1000,--! We bedanken de activiteitencommissie voor de organisatie van de Herfstfair en iedereen die aan het welslagen heeft bijgedragen!

Actiedag: Vrijdag 1 november, tussen 19.00-20.00 uur kunt u uw spullen voor de actiedag brengen in ’t Kerkerf. Ook is er een ophaalronde door het dorp. Bij de ophaalrondes kunt u uw spullen voor 19.00 uur aan de straatkant zetten. Deze worden dan vanzelf bij u opgehaald. Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). We komen dan de spullen bij u ophalen. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan bij de familie Post. aan Kerkweg 34a,

Gezocht: uitzoekhulp! De leden van de activiteitencommissie zoeken momenteel zelf alle ingeleverde spullen uit. Alles wordt gesorteerd zodat het op de actiedag zelf direct bij de juiste kraam gezet kan worden. Ze kunnen bij dit uitzoekwerk nog hulp gebruiken. Heeft u een ochtend, middag of avondje tijd? Laat het even weten. Zodra er veel spulletjes zijn, dan wordt bekeken wanneer het voor de meesten het beste uitkomt. Aanmelden kan via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt ook één van de leden van de activiteitencommissie aanspreken.

Vrouwengesprekskring Bij-Één: Deze komt samen op dinsdag 5 november aanstaande om 20.00 uur bij Rianne Hartman, Provincialeweg 12.

Dankdag: Nu alvast uw aandacht gevraagd voor de aanstaande dankdag. In de week van maandag 4 november kunt u hiervoor een uitnodiging in uw bus verwachten. Daarbij ook het bekende (nog lege) zakje voor de zogenaamde ‘Oogstcollecte’. We mogen dankbaar zijn voor alle goede gaven die God ons dagelijks schenkt. Alles wat we hebben komt van Hem. Zullen we dankbaar offeren zodat het werk in onze gemeente kan doorgaan? Bij voorbaat dank!

Seniorenmiddag: Op woensdag 6 november, Dankdag, vindt een seniorenmiddag plaats in ’t Kerkerf. Deze begint om 14 uur en zal rond 17 uur worden afgesloten. Onze actieve diaconessen verzorgen deze middag. Ons gemeentelid Marja Post neemt de senioren mee op reis door Guatemala, waar dochter Petra woont. Zorg dat u er bij bent!

Voedselactie Dorcas: Op woensdag 6 november kunnen boodschappen (voor de boodschappenlijst zie Kerkgeluid) worden ingeleverd in ’t Kerkerf, van 14 – 17 uur. Wij hebben het zo goed! Dan is het ook goed om te delen met de velen die het niet zo breed hebben. Laten we blijmoedig delen van onze overvloed!

Oproep kerkrentmeesters: Nog niet alle toezeggingen voor Kerkbalans 2019 zijn voldaan… Vriendelijk verzoeken zij, indien van toepassing, uw aandacht hiervoor! Alvast bedankt!!

Agenda:
25-10 (19.00): Kerkuiltjes in ‘t Kerkerf
25-10 (19.30): Bijbelquiz in Thomaskerk te Zierikzee
28-10 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf
29-10 (18.00): Wijkavond in ‘t Kerkerf
01-11 (19.00): Inleveren spullen actiedag in ’t Kerkerf
05-11 (20.00): Vrouwengesprekskring Bij-Één, Provincialeweg 12
06-11 (14.00): Seniorenmiddag in ‘t Kerkerf
06-11 (14.00): Dorcasactie in ‘t Kerkerf
11-11 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf
15-11 (19.00): Kerkuiltjes / Cirkelslag in ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag gaat voor het eerst mevrouw ds. M.M.M. Leydens bij ons voor. Begin van deze eeuw was ze predikant te Burgh waar ze nu weer woont. Bezorgen we haar een warm welkom? Denkt u aan het ingaan van de wintertijd op de laatste zondag van oktober? De nacht duurt een uurtje langer…. Een week later mogen we elkaar na de dienst ontmoeten in ‘t Kerkerf onder het genot van een kopje koffie of thee. We wijzen u alvast op de Dankstond voor gewas, arbeid en visserij op zondag 10 november. Het Gospelkoor Sheborim uit Middelburg hoopt hieraan medewerking te verlenen. In alle diensten is, vanzelfsprekend, iedereen van harte welkom!

Tenslotte: Een gedachte van Max Lucado: “Toen Christus werd gevraagd hoe groot zijn liefde was, strekte Hij zijn ene hand naar rechts en zijn andere naar links en liet ze in die positie vastnagelen, zodat je zou weten dat Hij is gestorven uit liefde voor jou!”

Hartelijke groeten!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo