Terugblik op de kerkdiensten: We vierden dankdag voor gewas, arbeid en visserij met ds. Kievit en het koor Sheborim uit Middelburg. Een mooie dienst in een goedgevulde kerk! De preek ging over Noach die een altaar bouwde nadat hij, zijn gezin en alle dieren de ark hadden verlaten. Het kan soms misschien moeilijk zijn om te danken maar we mogen niet vergeten dat Gods ons nooit uit Zijn hand laat vallen. Één keer per jaar dankdag is wel erg mager…. Zullen we er een gewoonte van maken om elk gebed te beginnen met danken voor al het goede dat we dagelijks van onze Schepper ontvangen?

Het was fijn en goed om afgelopen zondag ds. De Rooij in ons midden te hebben. De preek, vanuit Lucas 20, liep uit op: ‘Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven!’ Een boeiende predicatie over het leven na dit leven…. In ons leven kunnen we geliefden kwijtraken. In Psalm 91a (Nieuwe Liedboek) staat het zo mooi en bemoedigend: ‘God legt Zijn vleugels van genade beschermend om je heen als vriend…’ Wanneer mensen ons ontvallen….Hij blijft!! Laten we dat vasthouden in momenten van depressie, heimwee of verdriet, juist in deze donkere maanden van het jaar.

Kroonjaar: Op de zondag dat we dankdag vierden was het een bijzondere dag voor onze trouwe zuster in het geloof G. Kesteloo-Berrevoets (Vroonstraat 18, 4321 AG). Ze werd op die dag 85 jaar. Sinds haar huwelijk, 65 jaar geleden, is ze op alle fronten actief geweest in onze kerkelijke gemeente; als zondagsschoolleidster, ouderling, interieurverzorgster, beheerster kerkelijke gebouwen. En nog steeds is ze in touw, nu als bezorgster van de bloemen, de kerkbode en het Kerkgeluid in Kerkwerve-centrum. Best bijzonder op zo’n hoge leeftijd… We feliciteren haar nogmaals van harte en wensen haar Gods liefdevolle nabijheid toe voor de komende tijd met allen die haar lief zijn!

Meeleven: In de kerk leefden we, door gebeden en bloemen, mee met mevrouw W. (Ina) den Boer-Beeke (Vloedstraat 14, 4321 AN) die na een onverwachte ziekenhuisopname nu gelukkig weer thuis is. We wensen haar en andere gemeenteleden met ziekte en zorgen veel sterkte en geduld maar vooral Gods nabijheid toe! Leven we mee met onze zieken, hoogbejaarden en hen die het moeilijk hebben?

Seniorenmiddag: Op woensdag 6 november, Dankdag, werd een seniorenmiddag gehouden in het Kerkerf. Het was, gehoord de berichten, een goede samenkomst waarop ons gemeentelid Marja Post-Dalebout vertelde over Guatemala, het land waar dochter Petra woont. De diaconessen zorgden goed voor de inwendige mens.

Sirkelslag: Afgelopen vrijdag hebben de Kerkuiltjes meegedaan aan Sirkelslag kids, een landelijk spel van JOP, op initiatief van de Protestantse kerk in Nederland, speciaal voor de oudste groepen kinderen van de basisschool. Uit het hele land deden dit jaar 387 jeugdgroepen mee!! Het was een uitermate gezellige avond, qua aantal behaalde punten zijn ze wellicht niet de hoogst geëindigd, qua plezier zouden ze zeker hebben gewonnen! Kortom, samen met de jeugd weer een gezellige avond gehad! Dank aan de leiding!!

 

Actiedag: Vrijdag 6 december is er in verband met Sinterklaas geen gelegenheid om spullen voor de actiedag te brengen in ’t Kerkerf. Vrijdag 10 januari is de eerstvolgende datum! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald.. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post.

 

Oliebollen: Het is bijna december, tijd voor pepernoten. Voordat we het in de gaten hebben is het 2020 en gaan de oliebolle in het vet! Ze worden vers gebakken in de nacht van 30 op 31 december en op Oudejaarsdagmorgen op Schouwen-Duiveland gratis thuisbezorgd. De oliebollen kosten per vijf stuks        € 3,50. Appelbeignets kosten, eveneens per vijf stuks, € 6,--. De lekkernijen zijn te bestellen bij de fam. Post (852278), fam. Vader (414763), fam. Brouwer (672004) of via de mailadres van de activiteitencommissie die de oliebollenactie organiseert: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook wanneer u wilt helpen bij de oliebollenactie (bakken, inpakken, bezorgen) kunt u bovenstaand mailadres gebruiken!

Activiteitencommissie: Zoals u in het Kerkgeluid hebt kunnen lezen nemen binnenkort enkele leden afscheid van deze commissie. Eén nieuw lid heeft zich inmiddels aangemeld. Er wordt nog gezocht naar een gemeentelid dat het leuk vindt om één en ander te organiseren voor de kerkelijke gemeente. Laat het weten via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gesprekskring: Op dinsdagavond 26 november wordt een nieuwe kring gestart onder leiding van ds. Groot Karsijn. Gedurende zes avonden zullen verschillende onderwerpen uit de Gewone Catechismus (2019) worden besproken. Dit leerboek voor vandaag, zoals de ondertitel van deze nieuwe catechismus luidt, is een boeiend hulpmiddel voor een goed gesprek over geloven vandaag. De doelen van deze kring zijn geloofsverdieping, gesprek en ontmoeting. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom. Er is geen leeftijdsgrens verbonden aan deze kring. Alleen enthousiasme is vereist. De bijdrage voor de boekjes bedraagt € 5,- , te voldoen op de eerste avond. Theo Pleizier schrijft: “In plaats van verschillen tussen christenen te vergroten, zoeken we juist naar wat samenbindt.”

Vrouwengesprekskring Bij-Één: Op dinsdag 10 december komt de vrouwengesprekskring bijeen ten huize van Krijna van de Panne, Tellersweg 13. Geïnteresseerde dames zijn welkom!

Agenda:

22-11 (19.00): Kerkuiltjes in ‘t Kerkerf

25-11 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf

26-11 (19.45): Gesprekskring in ‘t Kerkerf

09-12 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf

10-12 (20.00): Vrouwengesprekskring Bij-Één, Tellersweg 13

18-12 (19.45): Gesprekskring in ’t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag zullen we de twee gemeenteleden gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Daarnaast zijn er gemeenteleden die, soms meerdere keren, afscheid moesten nemen van een geliefde. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. Komen we naar de kerk om met hen mee te leven en God te bidden om goede moed voor de toekomst?

Een week later begint de Adventstijd. Een periode van verwachten….. Na de eerste komst van Jezus, als Kind in de kribbe mogen we denken aan Zijn wederkomst. Willen we straks vol vreugde Kerstfeest vieren dan is het goed om ons de komende weken hierop voor te bereiden. We beginnen met het vieren van het Heilig Avondmaal. Welkom allemaal!

Avondmaalscollecte: Op zondag 1 december is de avondmaals- en uitgangscollecte voor de Stichting Bootvluchteling  voor het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Annemarie Vogelaar is hier vrijwilligster. Stichting Bootvluchteling verleent humanitaire hulp aan wanhopige en kwetsbare vluchtelingen in de vorm van een psychosociale support missie en een medische missie. Zullen we ook ditmaal delen van onze overvloed, dankbaar voor het offer dat Jezus voor ons bracht op Golgotha?

 

Tenslotte: Enkele strofen uit het gedicht ‘Advent’ van Joke Naerebout:

De Heiland heeft ons eindeloos lief,

Hij gaf Zich aan het kruis voor allen.

Verrees, overwon zonde en dood.

Hoort u de bazuinen schallen?

 

In Bethlehem, Gods eeuwig Heil!

Zing: “Eer zij God!’ met de engelen samen.

De toekomst: ongekend geluk!

Het is advent! Hij komt! Dankt! Amen!

Vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo