Wens: Aan het begin van dit gemeentebericht willen we alle lezers een goed 2020 toewensen, vol geloof, hoop en liefde!

Terugblik op de kerkdiensten:  Wat een prachtige en goed bezochte dienst mochten we met elkaar beleven op de 4e Adventszondag! Mevrouw ds. Riedijk preekte over Psalm 89 waarin het volop gaat over muziek. En prachtige muziek hoorden we die morgen toen oud-Kerkwervenaar Jan van Westenbrugge het orgel bespeelde! “Van Uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen!”(Ps. 89 : 1)

’s Avonds vierden we een mooi Kerstfeest met de kinderen. Een stijlvolle viering waarvoor we de leiding hartelijk willen bedanken! We zagen een ontevreden koning veranderen toen hij het Kerstevangelie ging begrijpen.

We vierden Kerst en nog meer diensten. De dienst op Oudejaarsavond, geleid door onze eigen predikant, sprong eruit. Met de oproep om nuchter en waakzaam te zijn (1 Tessalonicenzen 5) konden we de grens over van oud naar nieuw. Vol verlangen mogen we uitzien naar de dag waarop Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken. In deze laatste dienst van het jaar werden we verrast met muziek door Sem Bienefelt aan het orgel en Meline Wessels op de dwarsfluit!

Afgelopen zondag konden we elkaar na een mooie dienst ontmoeten in het Kerkerf voor de nieuwjaarsontmoeting.

De heer Jan van Damme (Polderland, E. Sandströmweg 2, 4301 NW Zierikzee) maakt het naar omstandigheden goed en geniet van bezoekjes en de post. Laten we daar dus mee door gaan!

Mevrouw J.C. (Ineke) Tichem was de zondag na de knieoperatie al in de kerk! Fijn hoor! We wensen haar sterkte bij de revalidatie!

In het buurtzorgpension (Kon. Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee) verblijft na een val ons gemeentelid C.J. (Koosje) van der Roest. We wensen haar veel geduld en een voorspoedig herstel toe. Hopelijk mag ze spoedig terug naar haar appartement in de De Jongestraat in Zierikzee.

Enkele namen zijn genoemd, volledig zijn we nooit. U kent vast wel mensen binnen en buiten de gemeente die onze aandacht nodig hebben. Laat hen merken dat u aan hen denkt? Gelukkig mogen we geloven dat God hen nooit uit het oog verliest!

Oliebollenactie: De laatste dagen van december waren druk voor de activiteitencommissie die wederom de oliebollenactie organiseerde. In 1964 begon de toenmalige vrouwenvereniging ‘Samen één’ hiermee. We bedanken de tientallen vrijwilligers voor het voorbereiden van de actie, het bakken van de bollen, inpakken, bezorgen en opruimen. De actie mag geslaagd heten, een netto bedrag van € 3200,-- kan worden bijgeschreven!! Veel dank ook aan de familie K.N. Hendrikse voor het beschikbaar stellen van de loods!

Kerkgeluid: Als het goed is heeft iedereen inmiddels een nieuw kwartaalblad ontvangen. Dank aan allen voor de ingekomen pennenvruchten. Ook dank aan allen die  in de afgelopen tijd een financiële bijdrage hebben geleverd. De redactie ziet dit als een teken van waardering. Ga zo voort in 2020!

Actiedag: Vrijdag 10 januari is de eerstvolgende datum waarop u spulletjes voor de actiedag kunt inleveren. Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post. 

Kerkbalans: Vanaf 18 januari 2020 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Thema dit jaar is “Geef voor je kerk”. Deze actie is voor onze gemeente van groot belang. We willen toch allemaal dat er elke zondag een dienst is in onze 120 jaar oude dorpskerk? Geef met liefde en laat de kerk geen sluitpost zijn op onze begroting….

Catechese: De volgende bijeenkomst voor de jeugd is op maandag 20 januari. Worden onze jongeren nog gestimuleerd door de ouders? Denk aan wat beloofd is toen u uw kind(eren) liet dopen…. We wensen de jeugd van de kerk een goede avond toe met onze pastor!

Gesprekskring: Dinsdag 21 januari komt de gesprekskring bijeen in ’t Kerkerf om te spreken over de gewone catechismus. Welkom!!

Agenda:

10-01 (19.00): Spullen voor actiedag inleveren in ’t Kerkerf

15-01 (20.00): Vrouwenkring ‘Bij-één’ t.h.v. Elselien Groot Karsijn

17-01 (19.00): Kerkuiltjes in ’t Kerkerf

18-01 Start actie Kerkbalans “Geef voor je kerk!”

20-01 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf

21-01 (19.45): Gesprekskring in ’t Kerkerf

03-02 (19.00): Catechese in ‘t Kerkerf

Vooruitblik: Na alle feestdagen gaan we in het normale ritme verder. De komende zondagen mogen we een gastvoorganger en onze eigen predikant begroeten. Komt u allemaal luisteren naar de Goede Boodschap? Het is een zegen dat we dit in alle vrijheid kunnen doen. Laten we er daarom dankbaar gebruik van maken!

Tenslotte: Met een mooie en bemoedigende gedachte van Max Lucado gaan we, vol goede moed, het nieuwe jaar in….

Gods Geest is in jou.

De hemelse legermachten zijn boven jou.

Jezus Christus staat achter jou.

Gods overdadige genade is voor jou!

Met vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo