Wanneer u uw gaven van dankbaarheid via de bank wilt overschrijven dan kan dat op de volgende bankrekeningnummmers:
Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk bedankt.

---

Kerken mogen met inachtneming van de regels weer open op zondag. Ook wij als gemeente zullen daar in meegaan. De kerkdeuren gaan weer open vanaf 14 maart, onze biddagdienst. Vorig jaar mocht deze dienst niet doorgaan, nu gelukkig wel. Meer ruimte betekend ook meer verantwoordelijkheid.

Wellicht ten overvloede noemen wij toch even de verantwoordelijkheden op:

  • Als er klachten zijn bij u of bij één van uw gezinsleden kom dan niet naar de dienst.
  • Houdt altijd 1,5 mtr afstand van anderen.
  • Draag bij het betreden en verlaten van de kerk een mondkapje.
  • Volg ten alle tijden de adviezen van de coördinatoren op.
  • Aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de zondagdienst.

Bij aanmelding van kinderen zal er kindernevendienst en crèche zijn in de dienst.

De eigen gemeenteleden krijgen eerst voorrang voor het kerkbezoek.

Op vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 kunt u zich aanmelden voor de dienst van zondag, zie het schema hieronder naar wie u kunt bellen/appen.

We hopen u zeer binnenkort in een van de zondagse diensten te ontmoeten.

Mocht u liever niet naar de kerk komen, dan kunt u altijd live meeluisteren met Oosterland, of achteraf naar de dienst uit onze eigen gemeente.

Uitgebreide informatie is te vinden op onze site www.pkn-kerkwerve.nl

Aanmelden voor de diensten.

De vrijdagen 12, 19 en 26 maart voor de daaropvolgende zondagen

en op woensdag 31 maart  tussen 19.00-21.00 uur opgeven voor Goede Vrijdag ( 2 april) en Pasen ( 4 april)    bij Marja Bolle 06-22657606.

De vrijdagen 9 april, 16 april, 23 april en 30 april opgeven  bij Krijna v.d. Panne 06-36563908

---

Op woensdagavond 10 maart om 19.00 uur vieren we ook de Biddagdienst in Oosterland mee. 

---

De Kindernevendienst was op 21 februari voor het eerst online. De kinderen hebben enorm genoten! Elkaar weer zien, samen rond/over/met de Bijbel praten en puzzelen. Juf Rianne Hartman deelde daadwerkelijk een brood met hen, jammer dat ze het niet echt konden proeven. Rianne las het Bijbelverhaal voor en ze legde het ook uit. De kinderen moesten erg opletten, want als ze het woordje 'brood' hoorden moesten ze gaan staan. Hadden ze het allemaal telkens goed? Ook kregen ze plaatjes te zien waarbij ze het Bijbelverhaal moesten raden, de kinderen weten al/nog heel erg veel van de Bijbel zo bleek. Knap hoor! Daarna samen de puzzel verwerken rond het Bijbelverhaal uit Johannes 6: 32-40 'Jezus is het levende brood dat leven geeft!' Wilt u de puzzels bekijken en stiekem zelf ook maken? Dat mag wel hoor. Puzzelblad  Kleurplaat

---

De vastentijd tot aan Pasen.
PKN Nederland heeft een speciale 40dagenkalender gemaakt.
Ds. Smink zal woensdagavond 17 februari om 20 uur deze periode online opstarten tesamen met de vrouwengespreksgroep Bij-Één. Graag nodigen zij gemeenteleden uit om deze periode mee te doen. De gespreksgroep komt na de start om de week online samen om elkaar te ontmoeten, bemoedigen en ervaringen te delen. DOET U MEE?

Om mee te doen klikt u op deze Link dan ziet Nicole dat u wilt meedoen. Dit is namelijk een link naar de meeting in het programma Teams. Het hoeft niet maar het kan soms beter werken om de Teams app te installeren, hier vind u de uitleg werking van Teams Voor eventuele vragen kunt u bij Nicole Gijzel terecht tel. 06-12313330.

Heeft u nog geen 40 dagenkalender vraagt u deze dan hier aan.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---

Verkiezing ambtsdragers.

Door verschuivingen in het rooster van aftreden zijn in onze gemeente eind dit jaar 4 ambtsdragers aftredend, namelijk:
Ouderling-kerkrentmeester Dhr. J. Bolle
Ouderling mevr. M.J. Huisman
Diaken Mevr. H.M. van der Sluis-Meerdink
Ouderling dhr. S.L. van der Wekken

Geen van de genoemde ambtsdragers stelt zich herkiesbaar, hiermee ontstaan er in de kerkenraad 4 vacatures per 1 januari 2021.

Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de benoeming van dhr. P.M. Vader tot diaken en Mevr. J.M. Bolle-van der Have tot ouderling-Kerkrentmeester, hun bevestiging in het ambt zal t.z.t. plaatsvinden.


Als gemeenteleden werd u uitgenodigd namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht het betreffende ambt te vervullen. Velen hebben hier gehoor aan gegeven, er zijn veel namen aangereikt. De Kerkenraad is hiermeee aan de slag gegaan.

Met de komende benoeming van J.M. Bolle-van der HAve en Dhr. P.M. Vader zijn alleen de twee vacatures voor ouderling nog open.

Dat deze verkiezing een plaats in uw gebeden mag hebben.

 -----

Kinderen:

Voor de kinderen zijn er ook Bijbelvertellingen en verwerkingen vrij verkrijgbaar van 'Vertel Het Maar' waar de Kindernevendienst mee werkt. Betrek uw kind zoveel mogelijk bij het geloofsleven en de (online) diensten.

---
Behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd een ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Vera van den Hoek 0111 – 67 25 45

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Jeannette Bil 06 14 14 73 18

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Kerkdienst en verhuur:

Er zijn strenge richtlijnen door het RIVM en het landelijke PKN opgesteld voor de verhuur van zalen. Het is dan ook noodzakeijk dat wij een eigen protocol schrijven die bezoek aan 'T Kerkerf mogelijk maken. Hierdoor is de verhuur van de kerkzaal/'t Kerkerf voorlopig dan ook niet mogelijk. Wij houden u op de hoogte via deze site.

------

Door de laatste maatregelen van de overheid is het inzamelen van de boeken en actiedagspullen per direct gestopt.
Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.