zondag 25 april, 10:00 uur.

Voorganger: ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

Ouderling van dienst: mw. K. van de Panne-den Boer

Diaken: mw. V. Van den Hoek-Houmes

Organist: Kees van Felius

Intochtslied:

Schriftlezing:


Onze uitgangscollecte: verwarming kerkelijke gebouwen
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder: AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

AANMELDEN IS VERPLCHT!
Opgeven op vrijdagavond 23 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij:
K. van de Panne-den Boer tel. 06-36563908

Er is oppas voor kinderen tot 4jr.
Oppas: Rianne Hartman

Taxidienst: 25 april, 10:00 uur.

Fam. B. Post tel. 852278

Kindernevendienst: 25 april, 10:00 uur.

Kindermoment tijdens de preek voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Rianne en Rob
Bevestiging ambtsdragers