zondag 22 mei, 10:00 uur.

Voorganger: ds. G. Sinke uit Burgh-Haamstede

Ouderling van dienst: dhr. J. van Vossen

Diaken: dhr. P. Vader

Mededelingen: dhr. J. Frankce

Organist: Kees van Felius

Intochtslied: Gez. 225: 1, 2, 3

Schriftlezing: psalm 84: 1 t/m 5 en Johannes 14: 1 t/m 11

Uitgaanscollecte: Missionair Werk - Pioniersplekken

Bijzonder: 
Koffie drinken na de dienst

Er is oppas voor kinderen tot 4 jaar.
Oppas: Rianne Hartman

Taxidienst: 22 mei, 10:00 uur.

dhr. H.A. Kesteloo tel. 692138

Kindernevendienst: 22 mei, 10:00 uur.

Een moment voor kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Rianne de Geus