De geschiedenis van de Protestantse Gemeente van Kerkwerve.

Omstreeks 1200 is de eerste kerk te Kerkwerve gesticht. De eerste eeuwen was deze Rooms Katholiek. Kort na het beleg van Zierikzee omstreeks 1576 begon de Reformatie op Schouwen-Duiveland door te breken. De bewoners van Kerkwerve sloten zich aan bij de nieuwe leer. De gehavende kerk werd voor een deel afgebroken en voor een ander deel hersteld en geschikt gemaakt voor de Hervormde eredienst.

Na de reformatie op Schouwen werd Kerkwerve niet meteen een zelfstandige gemeente. Samen met Noordgouwe en Elkerzee werd een predikant beroepen, omstreeks 1584. Later gingen Kerkwerve en Noordgouwe samen werken. Acht predikanten dienden deze gemeenten. In 1625 werd de gemeente zelfstandig en in mei 1626 werd de eerste predikant bevestigd. Van 1923 tot 1967 heeft Kerkwerve de predikantsplaats gedeeld met Serooskerke en van 1969 tot 1994 met Elkerzee en Scharendijke.

In 1994 is er een quasi-pastoraal verband aangegaan met de Hervormde Gemeente van Zierikzee. De predikant van Zierikzee werd hierdoor formeel ook predikant- consulent van Kerkwerve, terwijl het pastorale werk gedaan werd door een eigen kerkelijk werker. Met ingang van 1 mei 2004 is de gemeente van Kerkwerve door de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden meegegaan in de nieuwe landelijke Protestantse kerk in Nederland. De ‘Protestantse gemeente van Kerkwerve’ functioneert sindsdien geheel zelfstandig en streeft ernaar dat ook te blijven doen. De gemeente heeft beperkte financiële middelen en daarom is de officiële predikantsplaats ‘te slapen gelegd’. Toch heeft Kerkwerve een eigen voorganger gehouden. Na van 1994 tot 2011 enthousiaste kerkelijk werkers gehad te hebben, werd op 1 juli 2012 het dienstwerk van predikant waargenomen door Ds. C.L. de Rooij, emerituspredikant te Rotterdam-IJsselmonde. Dominee de Rooij heeft afscheid genomen en sedert 1 juli 2015 waren we op zoek naar een nieuwe herder. Per 1 november 2016 hebben we samen met de Hervormde gemeente te Oosterland, via een aanstelling bij de mobiliteitspool van de landelijke PKN, een nieuwe predikant: ds. H.G.W. Groot Karsijn. Ds. H.G.W. Groot Karsijn is op 17 mei 2020 naar Herwijnen beroepen en zijn wij wederom samen met Oosterland op zoek naar een nieuwe voorganger.

Het gemeenteleven.
Sinds de tweede helft van de 19e eeuw was Hervormd Kerkwerve een rechtzinnige gemeente. De Protestantse gemeente van Kerkwerve is nog steeds een open confessionele gemeente die in het midden van de kerk wil staan. Hoewel de gemeente in diverse opzichten tamelijk behoudend is, zijn bijvoorbeeld de invoering van het Liedboek voor de Kerken en de vrouw in het ambt nooit een probleem geweest.
Het kerkelijk medeleven heeft hoogte en dieptepunten gekend, maar de gemeente is altijd weer uit het dal opgeklommen. Momenteel heeft de gemeente meer dan 200 leden, waarvan een flink deel meelevend is. Qua leeftijdsopbouw is Kerkwerve een jonge gemeente te noemen, met relatief veel jonge gezinnen, veelal met kinderen. Daardoor is er o.a. een levendig kinder- en jeugdwerk. Ook is het te merken in de kerkdiensten waarin er een eigen plaats is voor de kinderen. Tijdens alle ochtenddiensten is er crèche en kindernevendienst.