OPROEPJE!

Heeft u ongebruikte bloempotjes, de diaconie is er blij mee.
Om de wekelijkse bloemen groet te verzorgen.
U kunt ze inleveren bij de familie Post aan de Kerkweg.

Tevens zijn we op zoek naar enkele extra bloemschiksters om de wekelijkse bloemen groet te verzorgen. Dit gebeurt bij toerbeurt per maand.

Informatie of opgave bij een van de diakenen.

Alvast heel veel dank.