zondag 21 januari, 10:00 uur.

Voorganger: dominee N. de Boo, Zeist

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: kindernevendienst

Organist: dhr. A. Kesteloo 

Bijzonder: herbevestiging kerkenraadsleden

Ouderling van dienst: mw. F. van den Hoek-Houmes

Afkondigingen: mw. H.D. de Vlieger-Landman

Taxidienst: 21 januari, 10:00 uur.

dhr. A.C. Berrevoets

tel: 0621991058

Kindernevendienst: 21 januari, 10:00 uur.
Steef en Emmelie