zondag 23 december, 10:00 uur.

Voorganger: dominee J. van Belzen, Serooskerke

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. Matthijs Mijnders

Bijzonder:4e Advent

Ouderling van dienst: dhr. J. Francke

Afkondigingen: mw. F. van den Hoek-Houmes

Taxidienst: 23 december, 10:00 uur.
fam. P.M. Vader
tel: 414763
Kindernevendienst: 23 december, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: Lucas 1:57-80, De geboorte van Johannes

Rianne en Petra, 4e advent