zondag 1 november, 10:00 uur.

Voorganger: ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland

Ouderling van dienst: mw. F. van de Hoek-Houmes

Diaken: mw. J.W. Bil-Joolink

Organist: dhr. M. van 't Hoff

Aanvangslied: Psalm 46: 1+2

Schriftlezing: Openbaring 21

Uitgangscollecte: KiA
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder: Uitzending Radio S-D

Aanmelden is verplicht! Dit kan op
30 oktober 2020 tussen 19:00 - 21:00 uur bij
mw. J.M. Bolle-van der Have tel. 06-22657606

Crèche voor kinderen tot 4 jaar is aanwezig.
(Sophie)

Taxidienst: 1 november, 10:00 uur.

Fam. J. Stouten tel. 414720

Kindernevendienst: 1 november, 10:00 uur.

Dit is een moment voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Rianne de Geus