zondag 1 maart, 10:00 uur.

Voorganger: dominee H.G.W. Groot Karsijn

Aanvangslied:

Schriftlezing:

Collecte: KiA

Organist: dhr. M. van 't Hoff

Bijzonder: JEUGDDIENST (alle kinderen vanaf 4jr blijven in de kerk),
                 muzikale medewerking van gemeenteleden,
                 koffie na de dienst

Ouderling van dienst: mw. F. van den Hoek-Houmes

Afkondigingen: dhr. A. Sandee

Er is crèche aanwezig.

Taxidienst: 1 maart, 10:00 uur.

Fam. B. Post, tel. 852278

Kindernevendienst: 1 maart, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte L2: Matteüs 21: 12-17,
Jezus veegt het tempelplein schoon.

GEEN KINDERNEVENDIENSTDIT IS EEN JEUGDDIENST