zondag 27 september, 10:00 uur.

Voorganger: ds. A. Slingerland, Klundert

Ouderling van dienst: dhr. S.L. van der Wekken

Diaken: mw. J.W. Bil-Joolink

Organist: Kees van Felius

Aanvangslied: 

Schriftlezing:

Uitgangscollecte: verwarming kerkelijke gebouwen
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder: Aanmelden is verplicht! Dit kan op
25 september 2020 tussen 19:00 - 21:00 uur bij
mw. K. van de Panne-den Boer 06-36563908

Crèche voor kinderen tot 4 jaar is aanwezig.

Taxidienst: 27 september, 10:00 uur.

Fam. P.M. Vader, tel 414763

Kindernevendienst: 27 september, 10:00 uur.

Dit is een moment voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Rianne de Geus