zondag 24 juni, 10:00 uur.

Voorganger: dominee C. Haasnoot, Noordwijkerhout

Aanvangslied: Gezang 289: 1

Schriftlezing: Mattheus 22: 1-14

Collecte: Diaconie Heilig avondmaal, Care4Malawi

Organist: dhr. A.J. Bil

Bijzonder: viering Heilig avondmaal

Ouderling van dienst: dhr. S.L. van der Wekken

Afkondigingen: mw. F. van den Hoek-Houmes

Taxidienst: 24 juni, 10:00 uur.

Fam. J.J. van der Have

tel. 415872

Kindernevendienst: 24 juni, 10:00 uur.
Renée en Suzie