zondag 25 augustus, 10:00 uur.

Voorganger: dhr. G.A. Slabbekoorn, Goes

Aanvangslied: Gezang 329

Schriftlezing: Lukas 21:18-36

Collecte: onderhoud gebouwen

Organist:dhr. C. van Felius

Bijzonder:

Ouderling van dienst: mw. K. van de Panne-den Boer

Afkondigingen: dhr. A. Sandee

Taxidienst: 25 augustus, 10:00 uur.

fam. M.R. Dicou, tel: 421057

Kindernevendienst: 25 augustus, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: Kolossenzen 1:24-2:3, Lijden voor Christus

Rianne