zondag 25 maart, 10:00 uur.

Voorganger: dominee A.E. Nijman-Keijzer, Sommelsdijk

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 3

Schriftlezing: Zacharia 9:9-10 en Mattheus 21:1-14

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. C. Pronk 

Bijzonder: Palmzondag

Ouderling van dienst: dhr. J. Bolle

Afkondigingen: dhr. S.L. van der Wekken

Taxidienst: 25 maart, 10:00 uur.

dhr. H.A. Kesteloo

tel: 692138

Kindernevendienst: 25 maart, 10:00 uur.
Renée en Suzie