zondag 24 november, 10:00 uur.

Voorganger: ds. G. Zomer, Burgh-Haamstede

Aanvangslied: Psalm 91: 1

Schriftlezing: Psalm 121 en Johannes 10: 11-16

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. A.J. Bil

Bijzonder: Eeuwigheidszondag, koffie na de dienst.

Ouderling van dienst: dhr. J. Francke

Afkondigingen: mw. M.J. Huisman

Taxidienst: 24 november, 10:00 uur.

Dhr. H.A. Kesteloo, tel. 692138

Kindernevendienst: 24 november, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 16, David gezalfd tot koning

Rianne, Eeuwigheidszondag