zondag 21 oktober, 10:00 uur.

Voorganger: dominee H.G.W. Groot Karsijn

Aanvangslied: Psalm 138: 1

Schriftlezing: Ester 9:1-17

Collecte: kerkbeheer

Organist: dhr. A. Kesteloo

Bijzonder: de dienst wordt uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland

Ouderling van dienst: mw. H.D. de Vlieger-Landman

Afkondigingen: dhr. J. Francke

Taxidienst: 21 oktober, 10:00 uur.

fam. J. Stouten
tel: 414720

Kindernevendienst: 21 oktober, 10:00 uur.

Bijbelgedeelte: Openbaring 7:9-17, Christus brengt de gelovigen Thuis

Rianne en Ryanne