zondag 25 oktober, 10:00 uur.

Voorganger: ds. C. Bijman uit Arnemuiden

Ouderling van dienst: mw. K. van de Panne-den Boer

Diaken: mw. H.M. van der Sluis-Meerdink

Organist: dhr. Kees van Felius

Aanvangslied: 

Schriftlezing:

Uitgangscollecte: Kerkbeheer
(Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

Bijzonder: LET OP WINTERTIJD!

Aanmelden is verplicht! Dit kan op
23-10-2020 tussen 19:00 - 21:00 uur bij
mw. J.M. Bolle-van der Have tel. 06-22657606

Crèche voor kinderen tot 4 jaar is aanwezig.
(Marijke)

Taxidienst: 25 oktober, 10:00 uur.

Fam. M.R. Dicou tel. 421057

Kindernevendienst: 25 oktober, 10:00 uur.

Dit is een moment voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar tijdens de preek.

Steef van der Wekken