PKN Kerkwerve, dienstrooster

Evenementen voor
06 Maart 2021 - 06 Maart 2022
07 Maart 2021
 • Kerkdienst Zondag 07 Maart 2021  10:00

  Onze eigen Eredienst is afgelast!

  Wij sluiten aan bij de kerkdiensten van Hervormd Oosterland
  Live meeluisteren is mogelijk via
  www.hervormdoosterland.nl

  Voorganger: Ds. H. Catsburg

  Namens Kerkwerve dienstdoende Kerkraadslid:
  Ouderling Krijna van de Panne-den Boer

  Onze uitgangscollecte: 40 dagentijdcollecte – Libanon
  (Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

  Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is.Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.

10 Maart 2021
 • Kerkdienst Woensdag 10 Maart 2021  19:00

  Wij sluiten aan bij de Biddag Eredienst van Hervormd Oosterland
  Live meeluisteren is mogelijk via
  www.hervormdoosterland.nl

  Voorganger: Kand. L. Walhout

  Namens Kerkwerve dienstdoende Kerkraadslid:
  Ouderling kerkrentmeester Jan Bolle

  Onze uitgangscollecte: kerkbeheer en diaconie
  (Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

14 Maart 2021
 • Kerkdienst Zondag 14 Maart 2021  10:00

  Voorganger: Ds. M. van der Veer   BIDDAG

  Ouderling van dienst:

  Diaken:

  Intochtslied:

  Schriftlezing:


  Onze uitgangscollecte: kerkbeheer en diaconie
  (Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

  Bijzonder: BIDDAG

  AANMELDEN IS VERPLCHT!
  Opgeven op vrijdagavond 12 maart tussen 19.00 en 21.00 uur bij:
  J.M. Bolle-van der Have tel. 06-22657606

   

21 Maart 2021
 • Kerkdienst Zondag 21 Maart 2021  10:00

  Voorganger:

  Ouderling van dienst:

  Diaken:

  Intochtslied:

  Schriftlezing:


  Onze uitgangscollecte: kerkbeheer en diaconie
  (Overmaken via de bank wordt van harte aanbevolen.)

  Bijzonder: 

  AANMELDEN IS VERPLCHT!
  Opgeven op vrijdagavond 19 maart tussen 19.00 en 21.00 uur bij:
  J.M. Bolle-van der Have tel. 06-22657606